Verksamhetspolicy

Alu-Verksamhetspolicy_1280x400.jpg

VERKSAMHETSPOLICY

ARBETSMILJÖ, MILJÖ OCH KVALITET

Stena Aluminium är Nordens ledande producent av återvunnet aluminium för gjuteriindustrin. Verksamheten bedrivs vid anläggningen i Älmhult.
Vår verksamhet ska karaktäriseras av en god, säker och utvecklande arbetsmiljö och ett aktivt miljöarbete med en strävan att minska verksamhetens miljöpåverkan samt ha ett tydligt fokus på att hjälpa våra kunder till framgång.

Vi ska:

  • Uppfylla de lagar, föreskrifter, krav och förväntningar från myndigheter,kunder, ägare och andra intressenter som företaget berörs av.
  • Med hjälp av tydliga mål bedriva ett arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete som strävar mot ständiga förbättringar.
  • Ha en hög medvetenhet för dessa frågor i hela organisationen så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt, säkert och effektivt sätt.
  • Beakta och förebygga, samt regelbundet följa upp, arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsaspekter i samtliga processer och aktiviteter.
  • Tillhandahålla fakta och underlag om arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbetet till intressenter och vara öppna för deras synpunkter.
  • Kontinuerligt följa upp och säkerställa att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy.

Vi förväntar oss att varje medarbetare:

  • Aktivt deltar i säkerhetsarbetet, genom bland annat safety walks
  • Tar del av, förstår och utför arbetet enligt den egna arbetsplatsens miljökrav
  • Säkerställer att vi lever upp till kundens krav och förväntningar
  • Aktivt bidrar till ständiga förbättringar
Dela denna sida