Vår historia

Alu-historia_1280x400_CompQual80.jpg

Ta del av vår historia som går ända tillbaka till 1900-talets början då pionjären Gotthard Nilsson startade återvinning av förbrukade varor. 40 år senare utvidgades verksamheten med produktion av aluminium.

Sedan 1949 har vi drivit utvecklingen av aluminiumlegeringar. Genom åren har vi successivt investerat i teknik som gjort vår produktion effektivare – samtidigt som spill från tillverkningen kommit till användning och vår miljöpåverkan minskat.

VIKTIGA HÄNDELSER I VÅR HISTORIA

 • 1906: Gotthard Nilsson startar återvinning av förbrukade varor i Älmhult. Det som återvanns var allt från järnskrot till lump.
 • 1939: Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter grundas.
 • 1949: Produktion av aluminiumlegeringar startar.
 • 1976: Det familjeägda företaget säljs till tre externa ägare. Ratos, Gränges och Holmen köper vardera 30 procent medan familjen Nilsson behåller 10 procent av företaget.
 • 1986: Gränges tar över hela Gotthard Nilsson.
 • 1990: Gotthard Aluminium köper smältverket i Kolding av Boliden Bergsö.
 • 1998: Stena Metall köper hela Gotthardkoncernen.
 • 2001–2004: Ny smältteknik installeras.
 • 2005: Förvärv av Boxholms Aluminiumåtervinning.
 • 2007: I Älmhult börjar flytande aluminium att produceras.
 • 2008: Flytande aluminium levereras till Ljunghäll och Varnäsföretagen.
 • 2008: Produktionen koncentreras till Älmhult.
 • 2010: Företaget får nytt miljötillstånd för en årlig produktion på 90 000 ton.
 • 2011: Ett laboratorium för materialanalyser invigs för att kunna hjälpa kunder med produkt-, process- och materialutveckling.
 • 2012: De största miljöinvesteringarna i bolagets historia genomförs. Nytt rökgasreningssystem invigs, vilket gör det möjligt att öka produktionen väsentligt med lägre miljöpåverkan. Tillsammans med E-ON invigs ett system för att återvinna spillvärme från verksamhetens ugnar. Spillvärmen används till att värma upp vattnet i kommunens fjärrvärmenät.
 • 2016: En anläggning för återvinning av aluminium ur slagg tas i bruk. Slagg är restprodukten från aluminiumframställningen. En betydligt mindre mängd slagg skickas för deponi och kunderna får en mer miljöriktig råvara.
 • 2017: Nya materialhallar för råvara börjar byggas i januari, den första delen invigs under sommaren samma år. På fabriksområdet byggs också ett nytt gemensamt kontor.
 • 2018: Ny miljöriktig logistiklösning införs, salt och saltslagg transporteras med tåg istället för lastbil. Detta medför en minskning av koldioxidutsläpp med ca 70 procent.
Dela denna sida