För oss är alltid säkerhet nummer 1.

Alu-sakerhet_1280x400_CompQual80.jpg

Hela verksamheten genomsyras av ett stort fokus på miljö och säkerhet och kännetecknas av en god, säker och utvecklande arbetsmiljö.

För oss är säkerhet aldrig något vi kompromissar med. Alla som besöker oss eller utför arbeten på vår anläggning får alltid en säkerhetsgenomgång.

Vi strävar efter att ha en god och säker arbetsmiljö och att vi tillsammans skapar ett Stena Aluminium utan olyckor. Säkerhet är för oss en naturlig del av vårt ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar aktivt med att utreda tillbud för att förhindra framtida olyckor och uppmuntrar alla medarbetare att rapportera avvikelser och förbättringsförslag för att kunna jobba proaktivt varje dag med vårt arbetsmiljöarbete.

Stenas principer om säkerhet:

  • Alla olyckor och arbetsskador kan förhindras.
  • Alla olyckor och tillbud skall rapporteras och åtgärdas så att de inte händer igen.
  • Som Stenaanställd eller underentreprenör föregår jag alltid med gott exempel.
  • Säkerheten är en självklar del av vårt affärsmannaskap.
  • Säkerhet är bra för affärerna. 
Dela denna sida