Vår Uppförandekod

Code-of-Conduct-1280x400_CompQual80.jpg

Vårt sätt att göra affärer, bemöta alla med respekt samt värna om mänskliga rättigheter och miljön har bidragit till vår ledande position.

TYDLIGA RIKTLINJER FÖR DET DAGLIGA ARBETET

Vårt sätt att göra affärer, bemöta vår omvärld med respekt samt värna om mänskliga rättigheter och miljö har bidragit till vår ledande position.

Stena Metallkoncernen driver i dag utvecklingen inom de affärsområden och geografiska marknader där vi är verksamma. Att vi har uppnått denna position beror inte bara på att vi ligger i framkant när det gäller modern, effektiv återvinningsteknik. En stor del av förklaringen till vår affärsmässiga framgång ligger i vårt sätt att agera i enlighet med våra affärsprinciper på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Detta finns formulerat i vår Uppförandekod.

Så här säger Dan Sten Olsson, huvudägare i Stena Metallkoncernen: ”Varje dag förväntar sig våra kunder, medarbetare, leverantörer, finansiärer, samhälle och andra intressenter att vi skall uppfylla våra löften och infria de förväntningar vi direkt eller indirekt kan ha gett dem. Omgivningen satsar på oss för att vi satsar på den. I slutändan lever vi i ett partnerskap, vars produktivitet bestäms av den tillit vi förtjänar genom våra gärningar i våra relationer.”

Uppförandekoden definierar hur vi förhåller oss till kunder och andra partners, medarbetare, miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande.

 

Uppförandekod för affärspartners

Utöver uppförandekoden har Stena Metall Group även en uppförandekod för affärspartners. Uppförandekoden för affärspartners innehåller liknande krav och riktlinjer som den interna uppförandekoden men riktar sig till de affärspartners vi arbetar med i våra värdekedjor.

De leverantörer, underleverantörer, agenter, samarbetspartners, kunder och andra aktörer som Stena Metall-koncernen samarbetar med är viktiga intressenter och betydelsefulla för koncernens fortsatta framgång. Vi förväntar oss därför samma höga standard av våra affärspartners som vi gör i vår egen verksamhet, vilket uttrycks i uppförandekoden för affärspartners.

Dela denna sida

KONTAKTPERSON

Måns Palmgren
Head of Corporate Governance
Tel: +46 104452233
Skicka e-post

Download DOKUMENT

Stena Metallkoncernens uppförandekod

Uppförandekod för affärspartners