Nya kundvärden med ny redovisning av miljöavtryck

2021-06-27

stena_alu0604_CompQual80.jpg

Stena Aluminium har valt Greenhouse Gas Protocol (GHGP) för redovisning av sitt miljöavtryck. Bolaget har fått viktig insyn i hur miljöpåverkan kan reduceras ytterligare framåt. Redovisningen möter även de förfrågningar som kommer allt oftare från industrier som använder bolagets produkter.

Stena Aluminium producerar alla aluminiumprodukter av återvunnet aluminium. Miljö- och klimatfördelarna är mycket stora i en jämförelse med aluminium som görs av helt jungfruliga material.  Genom arbetet med GHGP kan bolaget även arbeta med bolagets egen påverkan i rätt riktning.

GHGP innehåller tre områden och är ett av de verktyg som företag kan arbeta med för att börja förstå sin påverkan och vilka områden de ska fokusera på, för att på bästa sätt minska utsläppen.

Stena Aluminium har tittat på all verksamhet från inkommande material till att aluminiumtackor levereras till kunden.

Med tanke på att bolaget arbetar med att smälta metaller för att tillverka nya aluminiumtackor var det ingen överraskning att gasolen som används för att värma upp smältugnar står för en betydande andel av bolagets påverkan, 22 %.

Mer överraskande är att enbart kisel står för 39 % av vårt företags totala påverkan. Vi bör alltså inte bara sträva efter att använda mer sekundärt aluminium i industrins produkter, utan också undersöka möjligheterna att minska andelen kisel i legeringarna.

­– Vi är alla medvetna om den alarmerande globala klimatutmaningen. Denna typ av uppgifter kommer att hjälpa oss att fatta väl grundade beslut. Det är bara en tidsfråga innan lagstiftningen kräver att alla företag visar hur de, och i slutändan deras produkt, påverkar vår planet genom hela produktens livscykel, säger Erik Petré, sälj- och marknadschef på Stena Aluminium.

Stena Aluminium tror på öppenhet när det gäller GHGP-informationen och hur bolaget ska minska sin påverkan.

Bolaget visar sin påverkan som kg CO2e per kilo levererat aluminium inklusive alla tre scope, exklusive uppströmsflöden efter att det anländer till våra kunder. Våra kunder får aluminiumtackor med en påverkan på 0,7 kg CO2e/kg, baserat på GHGP-beräkningar. Kunderna kan sedan lägga till sin egna siffror ovanpå.

– Det är glädjande att våra kunder börjat be om dessa uppgifter. Vi tillhandahåller dem gärna och uppmuntrar fler företag att både be om konsekvenserna och börja förstå sina egna, säger Erika Richard, miljöchef på Stena Aluminium. 

Stena Aluminium arbetar med GHGP-rapporten för räkenskapsåret 2020. Redan nu kan vi se vad olika aktiviteter har lett till i form av minskad CO2e jämfört med vår rapport för 2019. 

När bolagets utsläpp beräknats har man använt ett antal antaganden, data från olika institut, information från våra leverantörer och faktiska data när det gäller förbrukad energi och material.

– Green House Gas Protocol är ett sätt att försöka förstå klimatpåverkan. Även om modellerna bakom vissa av siffrorna inte är perfekta är det ett viktigt steg i rätt riktning. Jag vill gärna sporra fler industrier att undersöka vad de kan göra och kunder är såklart välkomna att ta kontakt om de vill diskutera detta viktiga arbete! säger Erik Petré.

CO2e = För att få alla växthusgaser jämförbara med varandra multipliceras gaserna, utom CO2, med sin egen globala uppvärmningspotential (GWP). Ett exempel: Exempel: Metangas, CH4, har en GWP på 25, vilket innebär att 1 kg CH4 motsvarar 25 kg CO2. 

Dela denna sida