Lyckat ministerbesök hos Stena Aluminium

2017-02-07

170206_LegeringsugnSamtliga_1280x400_Webb_CompQual80.jpg

Hållbarhet stod på agendan när Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, besökte Stena Aluminium i Älmhult den 6 februari.

– Det blev ett lyckat besök, med intressanta diskussioner kring flera olika hållbarhetsfrågor, bland annat energiutnyttjande, utsläppsrätter, återvinning av spillvärme och miljöinvesteringar. Vi pratade också om aluminiumanvändningen i samhället och trender som vi ser framöver. Ministern fick också se vårt smältverk där produktionsspill och förbrukade produkter blir till nya råvara, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Aluminium.

Bakgrunden till besöket är att regeringen i höstas presenterade en strategi för hållbar konsumtion. Som ett led i att utveckla och förverkliga strategin besöker Per Bolund företag och kommuner som på olika sätt arbetar med att konsumtionen ska bli mer hållbar.

Som Sveriges enda producent av aluminium med 100% återvunnen råvara har Stena Aluminium en direkt koppling till hållbar konsumtion. Återvinning av aluminium sparar stora mängder koldioxidutsläpp då energiåtgången är 95 procent mindre jämfört med när aluminium utvinns från jungfrulig råvara. Materialet är lätt och starkt, vilket exempelvis bidrar till lägre bränsleförbrukning i fordon. Att aluminiumet är lokalproducerat i Sverige betyder även att transporter sparas men också att man har bättre kontroll på hela värdekedjan.

– Som konsumentminister är det inspirerande att se hur den cirkulära ekonomin snabbt växer och ger oss möjligheter till en mer hållbar utveckling, sammanfattade Per Bolund sitt besök i Älmhult där han även träffade Ikea och Älmhults kommun.

– Det är alltid positivt när politiker och tjänstemän kommer ut och tar del av vår verksamhet och vi får möjlighet att dela med oss av aluminiumbranschens möjligheter och utmaningar. Vi delar gärna med oss av vår kunskap, inte minst i de här sammanhangen där vi har en så tydligt positiv inverkan för våra kunder – och för samhället, säger Fredrik Pettersson.

Deltog i besöket gjorde också Hanna Begler, politiskt sakkunnig, Anna Söderström, pressekreterare samt Michael Öberg och Jan Fagerberg, lokala politiker från Miljöpartiet.

Dela denna sida