Så hanterar Stena Aluminium Coronaviruset

2020-03-11

corona_1280x400_CompQual80.png

Stena Aluminium följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har en dedikerad krisgrupp som följer utvecklingen kontinuerligt och arbeta nära Stena Metalls ledningsgrupp. Det övergripande för oss är att bibehålla en hög servicenivå till våra kunder.

  • Vi undviker i nuläget tjänsteresor både utrikes och inrikes. Vi rekommenderar och prioriterar alternativa mötesformer som onlinemöte, telefon etc.
  • Anställd som varit utomlands bör stanna hemma/arbeta hemma i minst två veckor.
  • Konsulter, entreprenörer och leverantörer som varit utomlands kan inte utföra arbete inom ramen för Stena Aluminiums verksamhet under minst två veckor.
  • Vi är restriktiva med studiebesök.
  • Vi är restriktiva med att delta i större konferenser och events.
  • Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma och ska vara symptomfri i två dygn innan det är aktuellt att återvända till arbetsplatsen.
  • Vidare har allmänna råd kommunicerats som att vara noggrann med handhygien, nysa i armvecket och att undvika att vidröra mun, näsa och ögon. Vi undviker att skaka hand, kramas etc.
  • Vi stimulerar våra anställda att använda sunt förnuft och att ta ansvar.

För mer information kontakta Johan Thunholm, VD Stena Aluminium, Johan.Thunholm@stenaaluminium.com

Dela denna sida