Miljöredovisning

Vi vill vara en hållbar affärspartner. Därför investerar vi kontinuerligt i lösningar som ger oss en mer miljövänlig produktion samt hantering av råvara och avfall.

MILJÖREDOVISNING

Vår verksamhet har i sig en positiv effekt på miljön. Genom att producera aluminium av återvunnen råvara bidrar vi till att spara 95 procent i energiförbrukning jämfört med att tillverka aluminium av jungfrulig råvara.

Vi arbetar aktivt för att minimera vår och våra kunders klimatpåverkan genom att effektivisera och reducera utsläppskällor i form av lägre energiförbrukning och färre transporter. Ett bra exempel på detta arbete är våra leveranser av flytande aluminium, där varje leverans sparar cirka 2 ton koldioxidutsläpp.

Varje år tar vi fram en miljöredovisning som visar det ständigt pågående arbetet med att hitta nya sätt att minimera vår miljöpåverkan.

I vår senaste miljöredovisning kan du läsa mer om vad aluminium används till runt om i samhället, om miljönyttan med att återvinna aluminium och om de olika stegen i vår produktion av aluminiumlegeringar. 

Du kan läsa broschyren som pfd här på webben.

Du kan också beställa tryckta exemplar genom att använda formuläret på denna sidan eller maila till info@stenaaluminium.com. Skriv “Beställning broschyrer“ i ärendefältet och ange vilken broschyr du vill beställa, samt hur många exemplar och på vilket eller vilka språk. Glöm inte heller namn och adress.

  • Dela denna sida