Konfliktmineraler och Kobolt

Alu-konfliktmineraler2_1280x400_CompQual80.jpg

Vi har en tydlig policy som tar avstånd från konfliktmineraler och kobolt från konfliktdrabbade- eller högriskområden och ställer krav på våra leverantörer att inte förse oss med sådana metaller.

Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar rimliga åtgärder för att försäkra sig om att delar och produkter som levereras till oss inte härrör från konfliktdrabbade- eller högriskområden, dvs. inte innehåller konfliktmineraler eller kobolt som gynnar beväpnade grupper eller bidrar till brott mot mänskliga rättigheter. Det innebär att inga delar eller leveranser består av kobolt eller konfliktmineraler, vilka definieras som:

(i) tenn

(ii) tantal

(iii) volfram

(iv) guld

(v) alla derivat från ovanstående

Målet med denna policy är att försäkra oss om att våra produkter varken direkt eller indirekt finansierar eller på något sätt gagnar beväpnade grupper eller bidrar till brott mot mänskliga rättigheter genom gruvdrift eller mineralhandel i konfliktdrabbade- eller högriskområden. Vi förväntar oss att våra leverantörer skapar policyer, långsiktiga ramverk och hanteringssystem i enlighet med

OECDS riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) som har utformats för att uppfylla detta mål i den mån de bedömer det som tillämpligt i den enskilda verksamheten.

Vi köper inte in något material som är klassat som konfliktmineral, varken som råvara eller annan typ av insatsvara. För kobolt och de specifikt listade metallerna ovan gäller att dessa i sig är ämnen som inte på något vis förväntas ingå i våra produkter. De är ur vårt perspektiv att betrakta som oönskade, varför problemställningen som sådan inte är aktuell för oss.

Dela denna sida