Konfliktmineraler

Alu-konfliktmineraler2_1280x400_CompQual80.jpg

Vi har en tydlig policy som tar avstånd från konfliktmineraler och ställer krav på våra leverantörer att inte förse oss med sådana metaller.

Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar rimliga åtgärder för att försäkra sig om att delar och produkter som levereras till oss är "Kongo-konfliktfria". Det vill säga, att de inte består av konfliktmineraler som gynnar beväpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo.

Följande metaller definieras som konfliktmineraler:

  • (i) coltan (tantal)
  • (ii) kassiterit (tenn)
  • (iii) guld
  • (iv) wolframit (wolfram)
  • (v) alla derivat från ovanstående

Målet med denna policy är att försäkra oss om att våra produkter varken direkt eller indirekt finansierar eller på något sätt gagnar beväpnade grupper genom gruvdrift eller mineralhandel i Demokratiska republiken Kongo eller i något angränsande land. Vi förväntar oss att våra leverantörer skapar policyer, långsiktiga ramverk och hanteringssystem i enlighet med riktlinjerna OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas i den mån de bedömer det som tillämpligt i den enskilda verksamheten.

Vi köper inte in något material som är klassat som konfliktmineral, varken som råvara eller annan typ av insatsvara. För de specifikt listade metallerna ovan gäller att dessa i sig är ämnen som inte på något vis förväntas ingå i våra produkter. De är ur vårt perspektiv att betrakta som oönskade, varför problemställningen som sådan inte är aktuell för oss.

Dela denna sida