Certifikat

Alu-certifikat_1280x400_CompQual80.jpg

Vi jobbar med ständiga förbättringar och utvecklar våra processer för att vara en hållbar och långsiktig affärspartner.

Vi drivs av att hela tiden göra oss och våra produkter ännu mer hållbara. Målsättningen är att vår produktion av aluminiumlegeringar och hantering av råvara ska bedrivas på ett effektivt sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra certifieringar

Hela vår verksamhet är certifierad av C1 Certification.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Arbetsmiljösystemet är certifierat enligt ISO 45001:2018.

Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Säkerhetsdatablad - Flytande aluminiumlegeringar för gjuteritillämpning

Säkerhetsdatablad - Aluminiumlegeringar för gjuteri- och desoxtillämpning

Dela denna sida