Certifikat

Vi jobbar med ständiga förbättringar och utvecklar våra processer för att vara en hållbar och långsiktig affärspartner.

Vi drivs av att hela tiden göra oss och våra produkter ännu mer hållbara. Målsättningen är att vår produktion av aluminiumlegeringar och hantering av råvara ska bedrivas på ett effektivt sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra certifieringar

Hela vår verksamhet är certifierad av Bureau Veritas.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Arbetsmiljösystemet är certifierat enligt  OHSAS 18001:2007.

Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Säkerhetsdatablad - Flytande aluminiumlegeringar för gjuteritillämpning

Säkerhetsdatablad - Aluminiumlegeringar för gjuteri- och desoxtillämpning

  • Dela denna sida