Materialklassificering underlättar alla affärer med aluminium

Avsikten med ”Materialklassificering” är att underlätta samarbetet mellan våra inköpare och leverantörer av aluminiumråvara.

"Materialklassificering" tillsammans med ”Inköpsvillkor råvaror” fungerar som förenklade manualer och ömsesidiga regelverk i alla affärer med aluminium.

"Materialklassificering" och ”Inköpsvillkor råvaror” är från 2009 och ersätter alla äldre 'skrotböcker'. Klassificeringsregler och råvaruspecifikationer bygger till stora delar på europastandarden för aluminiumskrot (EN13920).

 OLEGERAT   SKIMMINGS
101 Nytt olegerat ofärgat   419 Skimmings primär legering
102 Nytt olegerat tråd / lina   420 Skimmings Si-legerat
104 Offsetplåt   425 Skimmings blandade legeringar
121 Olegerat färgat    
140 Olegerat granulat max 0,10% mek Cu    
141 Olegerat granulat max 0,50% mek Cu    
160 Ferralina    
     
LÅGLEGERAT   SPÅNOR
201 Nytt folie ofärgat   501 Spånor låglegerade
202 Nytt legerat ofärgat   502 Spånor låglegerade, briketterade
203 Nya profiler ofärgade   520 Spånor Si-legerade
221 Nytt folie färgad   521 Spånor Si-legerade briketterade
222 Nytt legerat färgat   529 Spånor Zn-legerade
223 Nya profiler färgade   530 Spånor Zn-legerade briketterade
224 ISO profiler   532 Spånor blandade legeringar
240 Kylelement   536 Spånor blandade legeringar briketterade
     
HÖGLEGERAT   GJUTALUMINIUM
300 Cu-legerat   600 Nytt gjutskrot Si-legerat
303 Zn-legerat   601 Nytt gjutskrot blandade legeringar
305 Nytt legerat blandade legeringar   610 Gjutet fragmenterat och floaterat
310 Plåt- och gjutskrot fragementerat   620 Gjuterispill Si-legerat
311 Plåtskrot fragmenterat   625 Gjuterispill blandade legeringar
314 Förbränningsmaterial   650 Gjutet fragmenterat och floaterat
318 Lättfraktion från fragmentering   660 Gammalt gjutskrot blandade legeringar
320 Burkar, UBC    
323 Gammalt plåtskrot blandade legeringar    
340 Kylskåpsfraggat

 

  • Dela denna sida