Europeiska standarder för aluminiumlegeringar

1280x400_Tackor-nara_CompQual80.jpg

Läs om de europeiska standarderna för aluminiumlegeringar för gjuterier.

PRESSGJUTLEGERINGAR

Här kan du ta del av de europeiska normerna för pressgjutning. Vi visar kraven på kemisk sammansättning, gjutegenskaper, värmebehandling och mekaniska egenskaper. Du får även en beskrivning av de allmänna egenskaperna och vilka tänkbara användningsområden som finns. Vi har givetvis dessa pressgjutlegeringar i vårt sortiment, men om du vill så hjälper vi dig att ta fram en legering som passar just ditt behov.

LEGERINGAR FÖR PRESSGJUTNING EN 1676

KEMISK SAMMANSÄTTNING FÖR GJUTLEGERINGAR EN 1676 (I VIKT-%)

Legeringsbeteckningar: Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti1) Övriga2) vardera Övriga2) totalt
Numerisk Kemisk formel  
EN AB-43400 AlSi10Mg(Fe) 9.0-11.0 0.45-0.9
(1.0)
0.08
(0.10)
0.55 0.25-0.50
(0.20-0.50)
- 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15 (0.20) 0.05 0.15
EN AB-44300 AlSi12(Fe)(a) 10.5-13.5 0.45-0.9
(1.0)
0.08
(0.10)
0.55 - - - 0.15 - - 0.15 0.05 0.25
EN AB-44400 AlSi9 8.0-11.0 0.55
(0.65)
0.08
(0.10)
0.50 0.10 - 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 0.05 0.15
EN AB-44500 AlSi12(Fe)(b) 10.5-13.5 0.45-0.90
(1.0)
0.18
(0.20)
0.55 0.40 - - 0.30 - - 0.15 0.05 0.25
EN AB-46000 AlSi9Cu3(Fe) 8.0-11.0 0.6-1.1
(1.3)
2.0-4.0 0.55 0.15-0.55
(0.05-0.55)
0.15 0.55 1.2 0.35 0.15 0.20
(0.25)
0.05 0.25
EN AB-46100 AlSi11Cu2(Fe) 10.0-12.0 0.45-1.0
(1.1)
1.5-2.5 0.55 0.30 0.15 0.45 1.7 0.25 0.15 0.20
(0.25)
0.05 0.25
EN AB-46500 AlSi9Cu3(Fe)(Zn) 8.0-11.0 0.6-1.2
(1.3)
2.0-4.0 0.55 0.15-0.55
(0.05-0.55)
0.15 0.55 3.0 0.35 0.15 0.20
(0.25)
0.05 0.05
EN AB-47100 AlSi12Cu1(Fe) 10.5-13.5 0.6-1.1
(1.3)
0.7-1.2 0.55 0.35 0.15 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15
(0.20)
0.05 0.25
EN = Europastandard
AB = Aluminiumtackor
Anmärkning: Värden inom parantes är sammansättning på gjutet gods (EN AC) då de skiljer sig från tackor.
1) Sammansättning med avseende på Ti innefattar ej titan med föreningar avsedda för kornförfining.

 

LEGERINGAR

Gjutegenskaper EN 1706

Värmebehandling

Legeringsbeteckning Stelnings-intervall** °C ca Gjut-temperatur** °C ca Flyt-barhet* Varm-sprickning* Beständ-ighet Krymp-ning** % ca Densitet** kg/dm3 ca  
EN AB-43400 600-550 600-650 A A 0.5-0.8 2.65 Värmebehandlas vanligtvis ej.
EN AB-44300 580-570 600-700 A A 0.5-0.8 2.65 Ej åldringshärdbar.
EN AB-44400 600-550 650-700 A A 0.5-0.8 2.65 Ej åldringshärdbar.
EN AB-44500 600-550 600-700 A A 0.5-0.8 2.65 Värmebehandlas vanligtvis ej.
EN AB-46000 600-490 600-650 B B 0.5-0.8 2.75 Värmebehandlas vanligtvis ej.
EN AB-46100 580-530 650-700 A B 0.5-0.8 2.75 Värmebehandlas vanligtvis ej.
EN AB-46500 600-490 650-700 B B 0.5-0.8 2.75 Värmebehandlas vanligtvis ej.
EN AB-47100 580-530 600-680 A A 0.5-0.8 2.65 Värmebehandlas vanligtvis ej.
2) "Övriga" innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smälta som Na, Sr, Sb och P.       * enligt EN 1706. ** enligt Aluminium Gusslegierung VAR
Klassificering: A=Utmärkt B=Bra C=Tillfredsställande D=Inte att rekommendera E=Olämplig

 

MEKANISKA EGENSKAPER EN 17061)

Allmän beskrivning av egenskaper

Legeringsbeteckningar:  Tillstånd2)  Brottgräns
Rm MPa3) min.
 
Sträckgräns
Rp0.2 MPa3) min.
 
Förlängning A50 % min.  Brinell hårdhet HBS min.    
Numerisk Kemisk formel
EN AC-43400 AlSi10Mg(Fe) DF 240 140 1 70 Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet samt hög kemisk beständighet.
EN AC-44300 AlSi12(Fe)(a) DF 240 130 1 60 Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet samt hög kemisk beständighet.
EN AC-44400 AlSi9 DF 220 120 2 55 Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper men med risk för vidhäftning mot verktyget. God beständighet mot varmsprickor samt hög kemisk beständighet.
EN AC-44500 AlSi12(Fe)(b) DF 240 140 1 60 Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper. God skärbarhet samt relativt hög kemisk beständighet.
EN AC-46000 AlSi9Cu3(Fe) DF 240 140 <1 80 Mycket god gjutbar universallegering, särskilt lämplig vid pressgjutning. Liten benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. God skärbarhet.
EN AC-46100 AlSi11Cu2(Fe) DF 240 140 <1 80 Legering med mycket god gjutbarhet, utmärkt formfyllningsförmåga och god skärbarhet.
EN AC-46500 AlSi9Cu3(Fe)(Zn) DF 240 140 <1 80 Mycket god gjutbar universallegering, särskilt lämplig vid pressgjutning. Liten benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. Mycket god skärbarhet.
EN AC-47100 AlSi12Cu1(Fe) DF 240 140 1 70 Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet.
EN = Europastandard
AC = Komponent gjuten i aluminium
1) Givna värde endast som riktvärde. Dessa är minsta värde för separatgjutna stavar med godstjocklek av 2.0 mm. Rättvisande värde kan endast ges vid testning av hel komponent.
2) DF = Pressgjutet gods, gjuttillstånd. 3) 1MPa = 1N/mm2.

 

LEGERINGAR

Användningsmöjligheter

MEKANISKA EGENSKAPER EN 17061)

Legeringsbeteckning   Tryck-täthet*  Håll-fasthet  Skär-barhet  Svets-barhet4) Korrosions-beständighet Dekorativ anodisering Poler-barhet Längd-utvidgnings-koefficient 20-100°C Elektrisk lednings-förmåga MS/m  Värme-lednings-förmåga W/m °K 
EN AC-43400 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods med hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet. C B B C C E B/C 21x10-6 16-21 130-150
EN AC-44300 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods med god korrosionsbeständighet. Speciellt för svårt, tunnväggigt gjutgods med god förlängning. C B C D C E D 20x10-6 16-22 130-160
EN AC-44400 För gjutgods med krav på seghet och korrosionsbeständighet. C C C D C E D 21x10-6 16-22 130-150
EN AC-44500 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattnings påkänt gjutgods med hög hållfasthet och relativt god korrosionsbeständighet. C B C D C E D 20x10-6 16-22 130-160
EN AC-46000 För mångsidig användning. Även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. Speciellt för pressgjutgods med höga påfrestningar. C B B F D E C 21x10-6 13-17 110-120
EN AC-46100 För mångsidig användning. Speciellt för tunnväggigt gjutgods. C B C F D E C 20x10-6 14-18 120-130
EN AC-46500 För mångsidig användning. Även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. Speciellt för pressgjutgods med höga påfrestningar. B B B F D E C 21x10-6 13-17 110-120
EN AC-47100 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. C B C F C E C 20x10-6 15-20 120-150
  4) Svetsbarheten hos pressgjutgods beror på mängden innesluten gas och är i de flesta fall mycket dålig. Med speciell pressgjutningsteknik kan tillfredsställande till god svetsbarhet erhållas.

 

 

 

SAND- OCH KOKiLLGJUTLEGERINGAR

Här presenterar vi de europeiska normerna för sand- och kokillgjutning. Vi visar kraven på kemisk sammansättning, gjutegenskaper, värmebehandling och mekaniska egenskaper. Vi ger även en beskrivning av de allmänna egenskaperna samt vilka tänkbara användningsområden som finns. Även dessa sand- och kokollgjutlegeringar hittar du i vårt produktsortiment. Om behovet finns kan vi skapa en legering anpassad för din produktion.

 

LEGERINGAR FÖR Sand- och kokillgjutNING EN 1676

KEMISK SAMMANSÄTTNING FÖR GJUTLEGERINGAR EN 1676 (I VIKT-%)

Legeringsbeteckningar: Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti1) Övriga2) vardera Övriga2) totalt
Numeriskt Kemisk formel  
EN AB-42000 AlSi7Mg 6.5-7.5 0.45 (0.55) 0.15 (0.20) 0.35 0.25-0.65 (0.20-0.65) - 0.15 0.15 0.15 0.05 0.20 3) (0.25) 0.05 0.15
EN AB-43000 AlSi10Mg(a) 9.0-11.0 0.40 (0.55) 0.03 (0.05) 0.45 0.25-0.45 (0.20-0.45) - 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15 0.05 0.15
EN AB-43100 AlSi10Mg(b) 9.0-11.0 0.45 (0.55) 0.08 (0.10) 0.45 0.25-0.45 (0.20-0.45) - 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15 0.05 0.15
EN AB-43200 AlSi10Mg(Cu) 9.0-11.0 0.55 (0.65) 0.30 (0.35) 0.55 0.25-0.45 (0.20-0.45) - 0.15 0.35 0.10 - 0.15 (0.20) 0.05 0.15
EN AB-44100 AlSi12(b) 10.5-13.5 0.55 (0.65) 0.10 (0.15) 0.55 0.10 - 0.10 0.15 0.10 - 0.15
(0.20)
0.05 0.15
EN AB-44200 AlSi12(a) 10.5-13.5 0.40 (0.55) 0.03 (0.05) 0.35 - - - 0.10 - - 0.15 0.05 0.15
EN AB-44400 AlSi9 8.0-11.0 0.55 (0.65) 0.08 (0.10) 0.50 0.10 - 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 0.05 0.15
EN AB-46200 AlSi8Cu3 7.5-9.5 0.7 (0.8) 2.0-3.5 0.15-0.65 0.15-0.55 (0.05-0.55) - 0.35 1.2 0.25 0.15 0.20
(0.25)
0.05 0.25
EN AB-46400 AlSi9Cu1Mg 8.3-9.7 0.7 (0.8) 0.8-1.3 0.15-0.55 0.30-0.65 (0.25-0.65) - 0.20 0.8 0.10 0.10 0.18 3) (0.20) 0.05 0.25
EN AB-47000 AlSi12(Cu) 10.5-13.5 0.7 (0.8) 0.9 (1.0) 0.05-0.55 0.35 0.10 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15 (0.20) 0.05 0.25
EN = Europastandard
AB = Aluminiumtackor
Anm: Värden inom parantes är sammansättning på gjutet gods (EN AC) då de skiljer sig från tackor.
1) Sammansättning med avseende på Ti innefattar ej titan med föreningar avsedda för kornförfining.
2) "Övriga" innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smälta som Na, Sr, Sb och P.
3) Lägsta Ti-halt används inte om kornförfining ej är relevant eller tillfredställs på andra sätt.

 

LEGERINGAR

GJUTEGENSKAPER

VÄRMEBEHANDLING

Legeringsbeteckning Stelnings-intervall** °C ca Gjut-temperatur** °C ca Flyt-barhet* Varm-sprickning* Beständ-ighet Krymp-ning** % ca Densitet** kg/dm3 ca  
EN AB-42000 620-570 700-750 B A S:1-1.2
K:0.8-1
2.65 Upplösningsbehandlas vid 520-530°C i 3-6 timmar varefter den snabbkyles i vatten och varmåldras vid 150-175°C i 15-5 timmar.
EN AB-43000 600-550 670-750 A A S:1-1.2
K:0.8-1
2.65 Upplösningsbehandlas vid 520-530°C i 3-6 timmar varefter den snabbkyles i vatten och varmåldras vid 150-175°C i 15-5 timmar.
EN AB-43100 600-550 670-750 A A S:1-1.2
K:0.8-1
2.65 Upplösningsbehandlas vid 520-530°C i 3-6 timmar varefter den snabbkyles i vatten och varmåldras vid 150-175°C i 15-5 timmar.
EN AB-43200 600-550 670-750 A A S:1-1.2
K:0.8-1
2.65 Upplösningsbehandlas vid 520-530°C i 3-6 timmar varefter den snabbkyles i vatten och varmåldras vid 150-175°C i 15-5 timmar.
EN AB-44100 580-570 670-750 A A S:1-1.2
K:0.8-1
2.65 Ej varmåldringsbar. Glödgas vid 520-530°C i 3-5 timmar varefter den snabbkyles i vatten.
EN AB-44200 580-570 670-750 A A S:1-1.1
K:0.8-1
2.75 Ej varmåldringsbar. Glödgas vid 520-530°C i 3-5 timmar varefter den snabbkyles i vatten.
EN AB-44400 600-500 680-750 A A K:0.8-1 2.75 Ej åldringshärdbar.
EN AB-46200 600-500 680-750 B B S:1-1.1
K:0.9-1
2.65 Åldringshärdas vanligtvis ej.
EN AB-46400 600-550 680-750 B B S:1-1.1
K:0.8-1
2.65 Upplösningsbehandlas vid 520-530°C i 3-6 timmar varefter den snabbkyles i vatten.och varmåldras vid 150-175°C i 15-5 timmar.
EN AB-47000 580-530 680-750 A A S:1-1.2 K:0.8-1 2.65 Ej åldringshärdbar.
* enligt EN 1706. ** enligt Aluminium Gusslegierung VAR
Klassificering: A=Utmärkt B=Bra C=Tillfredsställande D=Inte att rekommendera E=Olämplig

 

 

SAND- OCH KOKILLGJUTLEGERINGAR FORTS.

 

LEGERINGAR FÖR SAND- OCH KOKILLGJUTNING

MEKANISKA EGENSKAPER FÖR SEPARATGJUTNA PROVSTAVAR EN 1706

Allmän beskrivning av egenskaper

Legeringsbeteckningar:  Tillstånd1)  Brottgräns
Rm MPa2) min.
 
Sträckgräns
Rp0.2 MPa2) min.
 
Förlängning A50 % min.  Brinell hårdhet HBS min.    
Numerisk ISO
EN AC-42000 ISO AlSi7Mg SF
ST6
KF
KT6
KT64
140
220
170
260
240
80
180
90
220
200
2
1
2.5
1
2
50
75
55
90
80
Undereutektisk legering med goda gjutegenskaper. God skärbarhet, god svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-43000 ISO AlSi10Mg(a) SF
ST6
KF
KT6
KT64
150
220
180
260
240
80
180
90
220
200
2
1
2.5
1
2
50
75
55
90
80
Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-43100 ISO AlSi10Mg(b) SF
ST6
KF
KT6
KT64
150
220
180
260
240
80
180
90
220
200
2
1
2.5
1
2
50
75
55
90
80
Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-43200 ISO AlSi10Mg(Cu) SF
ST6
KF
KT6
160
220
180
240
80
180
90
200
1
1
1
1
50
75
55
80
Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet och utmärkt svetsbarhet.
EN AC-44100 ISO AlSi12(b) SF
KF
150
170
70
80
4
5
50
55
Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-44200 ISO AlSi12(a) SF
KF
150
170
70
80
5
6
50
55
Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-44440 ISO A1Si9 SF
KF
170
180
80
90
4
5
50
55
Nära eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper och god beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet och hög kemisk beständighet.
EN AC-46200 ISO AlSi8Cu3 SF
KF
150
170
90
100
1
1
60
75
Mycket god gjutbar universallegering. Liten benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. God skärbarhet och god svetsbarhet.
EN AC-46400 ISO AlSi9Cu1 Mg SF
KF
KT6
135
170
275
90
100
235
1
1
1.5
60
75
105
Mycket god gjutbar universallegering. Liten benägenhet till insjunkning och till att bilda inre håligheter. God skärbarhet och god svetsbarhet.
EN AC-47000 ISO AlSi12(Cu) SF
KF
150
170
80
90
1
2
50
55
Eutektisk legering med utmärkta gjutegenskaper, utmärkt formfyllningsförmåga och hög beständighet mot varmsprickor. God skärbarhet, utmärkt svetsbarhet.
EN = Europastandard
AB = Aluminiumtackor. Anm: Värden inom parantes är sammansättning på gjutet gods (EN AC) då de skiljer sig från tackor.
1) Sammansättning med avseende på Ti innefattar ej titan med föreningar avsedda för kornförfining.
2) ”Övriga” innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smälta som Na, Sr, Sb och P.
3) Lägsta Ti-halt används inte om kornförfining ej är relevant eller tillfredställs på andra sätt.

 

LEGERINGAR

Användningsmöjligheter

MEKANISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER

Legeringsbeteckning   Tryck-täthet*  Håll-fasthet  Skär-barhet  Svets-barhet4) Korrosions-beständighet Dekorativ anodisering Poler-barhet Längd-utvidgnings-koefficient 20-200°C Elektrisk lednings-förmåga MS/m  Värme-lednings-förmåga W/m °K 
EN AC-42000 För komplicerat, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. God korrosionsbeständighet och hög hållfasthet efter värmebehandling. B B B/C B B/C D C 22x10-6 19-25 150-170
EN AC-43000 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningsgjutgods. Mycket god korrosionsbeständighet och hög hållfasthet efter värmebehandling. B B B/C A B E D 21x10-6 18-25 140-170
EN AC-43100 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. God korrosionsbeständighet och hög hållfasthet efter värmebehandling. B B B/C A C E D 21x10-6 18-25 140-170
EN AC-43200 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. Hög hållfasthet efter värmebehandling men med begränsade egenskaper beträffande korrosionsbeständighet. B B B/C A C E C 21x10-6 16-24 130-170
EN AC-44100 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. God förlängning och god korrosionsbeständighet. A D C A B/C E D 20x10-6 16-23 130-160
EN AC-44200 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods. God förlängning och mycket god korrosionsbeständighet. A D C A B E D 20x10-6 17-24 140-170
EN AC-44440 För gjutgods med krav på seghet och korrosionsbeständighet. C C C D C E D 21x10-6 16-22 130-150
EN AC-46200 För mångsidig användning även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. B B B B D E C 21x10-6 14-18 110-130
EN AC-46400 För mångsidig användning även för komplicerat och tunnväggigt gjutgods. B A B B D E D 21x10-6 16-22 130-150
EN AC-47000 För komplicerat, tunnväggigt, trycktätt och utmattningspåkänt gjutgods men med begränsningar beträffande korrosionsbeständighet och seghet. A D C A C E C 20x10-6 16-22 130-150
* enligt EN 1706
** enligt Aluminium Gusslegierung VAR
A=Utmärkt B=Bra C=Tillfredsställande D=Inte att rekommendera E=Olämplig

 

 

 

LEGERINGSNYCKLAR

 

LEGERINGAR FÖR PRESSGJUTNING

Europa EN 1706 Sverige SS Tyskland VAR US AA Japan JIS UK BS Frankrike NF Italien UNI
43400   239 D   ADC3      
44300   230 D A413.0 ADC2 LM20 A-S12  
44400 4255         AS-9  
44500 4263            
46000 4250 226 D   ADC10 LM24 A-S9U3 5075
46100       ADC12Z LM2    
46500 4252 226/3   ADC10Z LM24 A-S9U3X 4525
47100 4260 231D     LM20 A-S12U 5079
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, det är ingen exakthet i jämförelserna mellan legeringarna utan den indikerar jämförbara legeringstyper.

 

 

LEGERINGAR FÖR SAND- OCH KOKILLGJUTNING

Europa EN 1706 Sverige SS Tyskland VAR US AA Japan JIS UK BS Frankrike NF Italien UNI
42000 4244   356.0 AC4C LM25 A-S7G 3599
43000 4253 239   AC4A, Al-Si 10 Mg      
43100 4253 239   AC4A, Al-Si 10 Mg   A-S10G 3051
43200 4253 233   AC4A      
44100 4261 230 B413.0 AC3A, Al-Si 12 LM6 A-S13 4514
44200 4261 230          
44400 4255         AS-9  
46200 4251 226 B380.1 AC4B LM27 A-S7U3G 3601
46400             7369
47000 4260 231   Al-Si 12 Cu   A-S12U 3048
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, det är ingen exakthet i jämförelserna mellan legeringarna utan den indikerar jämförbara legeringstyper.

 

STENAL 460

Detta är en vidareutveckling av den vanligaste pressgjutlegeringen, EN AB-46000 (Al Si9Cu3(Fe)), med högpresterande egenskaper. Stenal 460 har ett snävare legeringsintervall för gynnsam processpåverkan och justerade halter av legeringsämnen som förbättrar egenskaperna. Legeringen har en lägre halt av järn, är upplegerad med strontium och har manganhalten balanserad till järnhalten jämfört med en standardlegering. Utmärkande egenskaper för STENAL 460 är högre draghållfasthet, förbättrade utmattningsegenskaper och högre förlängningsvärden relativt en normal 46000-legering.

 

STENAL Rheo

En legering utvecklad och avsedd endast för rheogjutning. Den har goda gjutegenskaper i halvstelnat tillstånd (ofta kring 30-40 % fast fas). Utmärkande för gjutmetoden och med denna legering är god formfyllnadsförmåga och god värmeledningsförmåga på den färdiga produkten. Utmärkt för komplicerat och tunnväggigt gjutgods, men fungerar också bra för tjockväggiga komponenter med måttliga krav på mekaniska egenskaper.
Legeringen kan varmåldras eller urskiljningshärdas, om gjutporositet hålls låg.

Dela denna sida