Kemisk analys

Endast mätning på specifikt gjuten provkuts accepteras som underlag för kemisk analys. Mätning på delar av tacka är endast av indikativt värde och kan ej ligga till grund för diskussion om levererat materials kemiska sammansättning.

Prover för Kemisk Analys

Här kan du läsa om egenskaper på provkokill som används vid kemisk analys av våra produkter.

Illustrationen visar provdimensioner.    
Ritning på provkurtsens dimensioner.    
     
Bilden visar designen på en provkokill.    
Foto på provkokill    
     
  • Provets höjd kan variera beroende på mängd smälta som gjuts i kokillen. Minst tillåtna höjd är dock 45 mm.
  • Den del av provet som har den större diametern är neråt vid gjutning av provet, för att säkerställa snabb kylning och porfrihet i den del som ska analyseras.
  • Avfräsning av provet ska avverka cirka 2 mm av tjockleken på den del av provet som har den större diametern.
  • De tre brännfläckarna ska placeras 5–8 mm från provytans yttre kant i cirka 120º vinkel från varandra. Se bilden nedan.
Provkurts med analysmärken    
     
Dela denna sida